fbpx
Menu Zamknij

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje stosowane przez nas zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://TanieAkumulatory.net

1. Informacje ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma AKUMULATOREK z siedzibą na ul. Dąbrowskiego 34 w Łodzi 93-137 REGON: 473261553 NIP: 729-223-77-34
 2. Przez użyte w niniejszej polityce prywatności i plików cookies sformułowanie „Strona www” należy rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem https://TanieAkumulatory.net

2. Dane osobowe

 1. Dane osobowe to, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym: RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze Strony www takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub adres do wysyłki.
 2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected].
 3. Swoje dane osobowe możesz przekazywać nam za pośrednictwem Strony www, np. poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego lub przesłanie komentarza.
 4. Twoje dane pozyskane przez nas będą przetwarzane w następujących celach:
  1. przesyłania newslettera;
  2. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;
  3. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez nas samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (jeśli wyraziłeś w tym zakresie odrębną zgodę);
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych naszych interesów (chodzi tu np. o sytuacje, w których przetwarzanie Twoich danych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa);
  5. wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez nas przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Przetwarzamy dane zgodnie z prawem i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami przewidzianymi przez prawo. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przekazywane mu dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.
 7. Podanie danych jest dobrowolne.
 8. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Możemy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Twoje dane będą przekazywane dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, z których korzystamy, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, prawnikom i doradcom działającym na nasze zlecenie, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez nas roszczeń.

3. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz następujące prawa:
  1. prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo do informacji o tym, jakie są to dane;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  4. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
 2. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, o których mowa w punktach od a) do h) wystarczy, że prześlesz nam stosowną wiadomość elektroniczną na adres mailowy: [email protected]

4. Pliki cookies

 1. Podczas korzystania przez Ciebie ze Strony www na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie czy tablecie) zapisywane są tzw. pliki cookies (ciasteczka) czyli niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje potrzebne do prawidłowego korzystania ze Strony www. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in.:
  • zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań,
  • zbieranie danych statystycznych Strony www, co umożliwia nam rozwijanie jej zasobów zgodnie z preferencjami odwiedzających ją osób.
 2. W ramach Strony www stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 3. Pamiętaj, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony www może być utrudnione.
 4. Pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

5. Inne technologie

 1. Miej proszę na uwadze, że stosujemy następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Ciebie w ramach Strony www:
  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony www;
  • chatboty – w celu wysyłania newslettera i działań marketingowych;
  • śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords – do mierzenia skuteczności reklamowania naszych usług / produktów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing;
  • wtyczki społecznościowe w tym wtyczka „Lubię to” – przy przygotowywanych przez nas treściach stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook; kliknięcie tych wtyczek powoduje przekazanie do Facebooka informacji o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki użytkownika;
  • wtyczki WordPress – wtyczki do wyświetlania reklam i obsługi kampanii reklamowych na Stronie www.

6. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony www wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona www.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony www i nie są wykorzystywane w celu ich identyfikacji.

7. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby będzie aktualizowana.